Thuốc diệt chuột STORM

Chế phẩm Storm có khả năng bám giữ trên mọi bề mặt, mang đến hiệu quả diệt chuột và các loại côn trùng gây hại nhanh chóng. Storm được sản xuất theo công nghệ hóa sinh, được đánh giá là bả nhử chuột và diệt sạch chuột trong nhà, kho bãi, nhà xưởng, văn phòng, vườn cây ăn trái,… hiệu quả nhất hiện nay.